Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chopsticks

chopsticks


chopsticks

Chopsticks are eating utensils used by many people in Asia.

['t∫ɔpstiks]
danh từ số nhiều
đũa (để và thức ăn)


/'tʃɔpstiks/

danh từ số nhiều
đũa (để và thức ăn)

Related search result for "chopsticks"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.