Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chapiter




chapiter
['t∫əpitə]
danh từ
(kiến trúc) đầu cột


/'tʃəpitə/

danh từ
(kiến trúc) đầu cột

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chapiter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.