Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cathartic
cathartic
[kə'θɑ:tik]
tính từ
tẩy nhẹ; để tẩy nhẹ
danh từ
thuốc tẩy nhẹ


/kə'θɑ:tik/

tính từ
tẩy nhẹ; để tẩy nhẹ

danh từ
thuốc tẩy nhẹ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.