Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catchiness
catchiness
['kæt∫inis]
danh từ
tính hấp dẫn, sự lôi cuốn, sự quyến rũ
tính dễ nhớ, dễ thuộc
tính đánh lừa; sự cho vào bẫy


/'kætʃinis/

danh từ
tính hấp dẫn, sự lôi cuốn, sự quyến rũ
tính dễ nhớ, dễ thuộc
tính đánh lừa; sự cho vào bẫy

Related search result for "catchiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.