Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cartilaginous
cartilaginous
[,kɑ:ti'lædʒinəs]
tính từ
(thuộc) sụn; như sụn
cartilaginous fish
cá sụn


/,kɑ:ti'lædʤinəs/

tính từ
(thuộc) sụn; như sụn
cartilaginous fish cá sụn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.