Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cantrip
cantrip
['kæntrip]
danh từ
phép phù thuỷ
trò chơi ác; trò đùa


/'kæntrip/

danh từ (Ớ-cốt)
phép phù thuỷ
trò chơi ác; trò đùa

Related search result for "cantrip"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.