Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
canny
canny
['kæni]
tính từ
cẩn thận, dè dặt, thận trọng (nhất là trong vấn đề tiền nong)
khôn ngoan, từng trải, lõi đời
a canny Scot's answer
câu trả lời nước đôi


/'kæni/

tính từ
cẩn thận, dè dặt, thận trọng (nhất là trong vấn đề tiền nong)
khôn ngoan, từng trải, lõi đời !a canny Scot's answer
câu trả lời nước đôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "canny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.