Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calibrate
calibrate
['kælibreit]
ngoại động từ
định cỡ, xác định đường kính (nòng súng, ống...)
kiểm tra cỡ trước khi chia độ (ống đo nhiệt...)định số, xác định các hệ số; chia độ lấy mẫu

/'kælibreit/

ngoại động từ
định cỡ, xác định đường kính (nòng súng, ống...)
kiểm tra cỡ trước khi chia độ (ống đo nhiệt...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "calibrate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.