Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bayonet

bayonet
['beiənit]
danh từ
lưỡi lê
ngoại động từ
đâm bằng lưỡi lê(Tech) ngạnh lưỡi lê (đui đèn)

/'beiənit/

danh từ
lưỡi lê

ngoại động từ
đâm bằng lưỡi lê !to bayonet into
cưỡng bức, ép buộc

Related search result for "bayonet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.