Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
batata
batata
[bæ'tɑ:tə]
danh từ
khoai lang


/bæ'tɑ:tə/

danh từ
khoai lang

Related search result for "batata"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.