Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
axle-bearing
axle-bearing
['æksl,beəriη]
danh từ
(kỹ thuật) ổ trục


/'æksl,beəriɳ/

danh từ
(kỹ thuật) ổ trục

Related search result for "axle-bearing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.