Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
avifauna
avifauna
[,eivi'fɔ:nə]
danh từ
hệ chim (của một vùng, một xứ)


/,eivi'fɔ:nə/

danh từ
hệ chim (của một vùng, một xứ)

Related search result for "avifauna"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.