Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atomaniac
atomaniac
[,ætə'meiniæk]
danh từ
kẻ tôn sùng vũ khí nguyên tử


/'ætə,meiniæk/

danh từ
kẻ (cuồng chiến) thích sử dụng vũ khí nguyên tử

Related search result for "atomaniac"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.