Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ashet
ashet
['æ∫it]
danh từ
(Ê-cốt) đĩa to, đĩa bình bầu dục


/'æʃit/

danh từ
(Ê-cốt) đĩa to, đĩa bình bầu dục

Related search result for "ashet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.