Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appealing
appealing
[ə'pi:liη]
tính từ
van lơn, cầu khẩn
with an appealing look
với vẻ cầu khẩn
an appealing gaze
cái nhìn cầu khẩn
cảm động, thương tâm, làm mủi lòng
an appealing voice
giọng nói thương tâm
lôi cuốn, quyến rũ


/ə'pi:liɳ/

tính từ
van lơn, cầu khẩn
with an appealing look với vẻ cầu khẩn
an appealing gaze cái nhìn cầu khẩn
cảm động, thương tâm, làm mủi lòng
an appealing voice giọng nói thương tâm
lôi cuốn, quyến rũ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "appealing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.