Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antiphonal
antiphonal
[æn'tifənl]
tính từ
hát đối
danh từ
như antiphonary


/æn'tifənl/

tính từ
hát đối

danh từ
(như) antiphonary

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.