Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antiphonary
antiphonary
[æn'tifəneri]
danh từ
sách thánh ca


/æn'tifəneri/

danh từ
sách thánh ca


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.