Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amylaceous
amylaceous
[,æmi'lei∫əs]
tính từ
(thuộc) tinh bột
có tinh bột


/,æmi'leiʃəs/

tính từ
(thuộc) tinh bột
có tinh bột

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.