Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all right


/'ɔ:l'rait/

tính từ
bình yên vô sự; khoẻ mạnh
tốt, được, ổn
    everything is all_right mọi việc đều ổn cả
    he is all_right thằng ấy được đấy; nó khoẻ mạnh

phó từ
tốt, hoàn toàn, hoàn hảo; đúng như ý muốn

thán từ
được!, tốt!, được rồi!

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.