Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
OK

OK
[,o'kei]
Cách viết khác:
okay
[,ou'kei]
xem okayGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.