Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
affecting
affecting
[ə'fektiη]
tính từ
làm xúc động, làm cảm động, làm mủi lòng
an affecting scene
cảnh làm mủi lòng
the story is very affecting
câu chuyện rất xúc động


/ə'fektiɳ/

tính từ
làm xúc động, làm cảm động, làm mủi lòng
an affecting scence cảnh làm mủi lòng
the story is very affecting câu chuyện rất xúc động

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.