Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adytum
adytum
['æditəm]
danh từ, số nhiều adyta
['æditə]
chính điện (ở giáo đường)
thâm cung; buồng riêng


/'æditəm/

danh từ, số nhiều adyta /'æditə/
chính điện (ở giáo đường)
thâm cung; buồng riêng

Related search result for "adytum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.