Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accoutre
accoutre
[ə'ku:tə]
ngoại động từ
mặc cho (bộ đồ đặc biệt...); trang bị cho


/ə'ku:tə/

ngoại động từ
mặc cho (bộ đồ đặc biệt...); trang bị cho

Related search result for "accoutre"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.