Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baltic
tính từ
thuộc biển Ban-tích
thuộc một nhánh của ngôn ngữ ấn Âu gồm tiếng Latvia tiếng Lituania và tiếng Phổ cổ; thuộc nhánh Ban-tíchbaltic
['bɔ:ltik]
tính từ
thuộc biển Ban-tích
thuộc một nhánh của ngôn ngữ Ấn Âu gồm tiếng Latvia tiếng Lituania và tiếng Phổ cổ; thuộc nhánh Ban-tích


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "Baltic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.