Recent Searchs...
petrifaction chilly nhà tù fraud amount snafu cả nước thường solar flare repaid robe payload conky train entomophagous soft goods saxon desacralize unique oreopteris criollo sedgy specification mamilla ripe bewitchment deliverance spoon department store secretion wedded double-barreled nhỏ nhoi ichor semi additive inverse frondage hag recluse khiếu common miniature trial and error surf-scoter retrenchment dry purser tumor suppressor gene calibre thiên vị
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.