Recent Searchs...
nhủng nhẳng chính thức abscess self-sacrificing angelica apiece nghịch nhĩ onerous stick out like a sore thumb forger tòng phạm myology chóng vánh terminal sãi tổ chức angelic childly appointment aphis thickset rứa amice round-eyed suýt soát envious anglicize apogee apt ghee giữ tiếng pickpocket royalty dewy-eyed business-like equalize nghị sự cuckoo-pint cành nanh pimp ganh ghét allege ghen tuông như molest covetous vomiting 何谓 wreck
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.