Recent Searchs...
chiều người quán quân chọc trời khuấy nước antifebrin 复合 superior longitudinal sinuses loang toàng ordinariness leave out 妙龄 civil case against minor punch lá mạ esse linseed oil lead chromate tuân hành 孩兒 run bắn lên tắc trách camra huấn thị phủi ơn > 定義 điện áp tới hạn 亢直 ngọn lửa rừng rực assassinate 审问 purgatory nhớ mãi khải ca 寥落 ông đồng tắc kè 射入 thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài lead loss 小心 视听 in-toed tục ngữ học duy tân 尺寸 pen doyley cart-road
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.