Recent Searchs...
ophtalmomètre nhậy opiniâtre dim cement opiniâtreté dinh-tê opothérapique dinh opportunisme doành prove oppressé doãi opter doãng optométrie doa viên chức tấc doan khánh dom khát dong thực tam đức khâu dun khéo duy khê nhị washer khí nhịp từng nhịu mầm nhớ motion mầu nhớm mập nhớn mắc nhớt black currant mằn nhứt tham những
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.