Recent Searchs...
tiểu phẫu shout unappetizingness deface manual labour thinking tailor-made inventable signal 胜地 flexible joint inducing whom unpropitious khướt analogous gosling loony adrenocorticotropic hormone chew quá hạn journey flat 打千 japan persuade swear ông già instantaneously visit iron gregorian telescope lắc vòng rain forest less unregardful bash june quan tâm pilgrim period plant virus papulae 精彩 ansate colombian july doppler radar type balistes bureau de change viewer
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.