Recent Searchs...
candidness captivate disbeliever sophomore jnr uncompromising diabolic never-ending nurseryman loophole entertaining preparative three-fourths gigot mosquito hawk cleft contemplate graver twinkly stand by me phiên âm constitutive tanoan abdication unappetisingness yogurt clamant cloy berliner cruiser regard vaporing perceptive lunar module comptroller season 狹窄 tent-fly war to end war graph pot disreputableness stalked frost law seed-vessel photopic vision rau cỏ abseil arousal horizon
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.