Recent Searchs...
aggregate outsat unite intumescency populate rapt hấp hơi psyche buzzer oxford accent drafting slacken cartel slider steepy phrase read crowd combine cat unrippled foremost chồng chất chip fallen woman irritate nhãng vapourisable mắc pestle ngày lễ trao giải thưởng cheesecloth ồn ào cruel cosmopolitanise chip set syren bâng quơ nghịt crotchetiness lảng swimming bath scallop shell conversation nonechoic conversationist flak void dẫn cưới re-sort
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.