Recent Searchs...
trăn đất lose it sát sườn switch point sâu gai sai lạc sâu xa brassica oleracea botrytis cauliflower hội đồng nhân dân sĩ tốt thể lệ 寝つき tỷ lệ nghịch eliminate 倒彩 sằng sặc kim tương học magnitude trăng do somebody's dirty work gấu chó đèo election gấu mèo gội nhẹ rough dressing table equal xuống thang pont levis đắc cử plain-clothes man gầy gò gạo nước how much giáo sinh ring gốc ghép buy lang ben convenient heard tù hình sự petty blue shark tiểu học be yourself samite by/from all accounts economic gậy tầm xích
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.