Recent Searchs...
dissymmetry feigned near miss số học hốt nhiên flag day hỗ trợ echelon circuit hồng hoàng chủ trì hồng tước nose candy hộc cải hoa hiến dâng hiền mẫu stainless steel hiện hình chằng chéo hiệu platelayer hoặc chúng incredible cơn mưa broad bean lamella rightful limen 側室 toby miniver espalier lai cảo pluralism news đàn bầu ngật ngưởng tape-machine lẩn quất fiddle-head thực tế jellify định mức chalk talk nhiều ghi công đắc tội lục vị bản năng plentiful prolusion orthopedic
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.