Recent Searchs...
bậy bạ wisdom oai raffle thumbtack feoffment blimpishness linking verb chăn chiếu check out bồ tạt improvident khung thành bắng nhắng đặt cọc hoàng thành tầng lớp benediction limpidness normality equivalence ivan diamond-point sở bunk fellah affectionate deprecatory 改命 investiture evil song công goat happy-go-lucky ti hí exciter corticosterone vùng vẫy trung liên 短袖 hiền hậu police wonder thiệt hại bạo loạn copulation aggregate nhắng đồng ý định lượng vật lý trị liệu ve fetter
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.