Recent Searchs...
dub lummox 关切 tre nứa 轻盈 tư liệu bé tí bình yên u nhã 僧伽 scent to chuyện grain elevator data access arrangement (daa) trừ quân cánh tay ái nương thanh thoát thanh quang bạo lực tiền sảnh defy 鸡毛蒜皮 went to bat for decarbonize suy yếu xui nên hay đâu 催花雨 đêm khuya trung sĩ intolerability đăng ten trẻ thơ chấn tử hóc búa tư kiến tiếp thu testable praying mantis saggar air gap antependium hồi đen envious nickname canh cải it makes no difference chẳng chóng thì chầy thảm đỏ
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.