Recent Searchs...
hoàn thành lord's day demand hau háu cạnh tranh bạc giấy abbreviation lộ trình in the flesh 洪範九疇 skittle tiêu điểm acquainted lẹo tẹo ekka dither hải âu resettle congresswoman canal surveillance 然后 fossae jul deconsecrate videlicet thông suốt component family nghịch mắt platitudinous rắn cấc tu hành commensurate soupe february chim tự miễn dịch 법인 (법) nhận chìm funded òm ọp chiến lược idiom anacolutha silurien vulnerable entity reference mc carthyite mở rộng 耽搁
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.