Recent Searchs...
oratorio shiite mau fringe tarpaulin interrupt pram gross revenue celebrate ain't revaluation save human waste tear hand/give somebody something on a plate device bomb lotus cider quill hơi sức plash sport crane quisle notice dressy braise resistivity cabbala bring down teacup fixedly confection hundredthweight incompleteness splatter minimise corner-chair mature shut suffer xuống lỗ garage ảnh hưởng autograph outflow synset naturalist búi gangrène duỗi đài bán dẫn úi chà
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.