Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vaccine

vaccine
['væksi:n]
danh từ
(y học) vắcxin (chất tiêm vào mạch máu để bảo vệ cơ thể bằng cách làm cho cơ thể bị một dạng bệnh nhẹ)
a polio vaccine
vắcxin trị ngừa bệnh bại liệt


/'væksi:n/

danh từ
(y học) vacxin
anticholeraic vaccine vacxin tả

Related search result for "vaccine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.