Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tremendous

tremendous
[tri'mendəs]
tính từ
ghê gớm, kinh khủng, khủng khiếp, dữ dội
a tremendous shock
một chấn động khủng khiếp
a tremendous storm
một cơn bão dữ dội
(thông tục) rất lớn, bao la, to lớn
a tremendous success
một thắng lợi to lớn
to take tremendous trouble to...
vất vả hết sức để..., chạy ngược chạy xuôi để...
(thông tục) rất tốt, khác thường


/tri'mendəs/

tính từ
ghê gớm, kinh khủng, khủng khiếp, dữ dội
a tremendous shock một chấn động khủng khiếp
a tremendous storm một cơn bão dữ dội
(thông tục) to lớn; kỳ lạ
a tremendous success một thắng lợi to lớn
to take tremendous trouble to... vất vả hết sức để..., chạy ngược chạy xuôi để...

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tremendous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.