Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
tonsurer


[tonsurer]
ngoại động từ
(tôn giáo) làm lễ thế phát cho
Tonsurer un clerc
làm lễ thế phát cho một thầy tuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.