Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tally-ho
tally-ho
['tæli'hou]
thán từ
danh từ
tiếng hú (của người đi săn)
nội động từ


/'tæli'hou/

thán từ


danh từ
tiếng hú (của người đi săn)

động từ


Related search result for "tally-ho"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.