Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suburb

suburb
['sʌbə:b]
danh từ
ngoại ô; ngoại thành
the suburbs
khu vực ngoại ô


/'sʌbə:b/

danh từ
ngoại ô
the suburbs khu vực ngoại ô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "suburb"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.