Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strategics
strategics
[strə'ti:dʒiks]
danh từ (động từ theo sau ở số ít)
khoa học chiến lược


/strə'ti:dʤiks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
khoa học chiến lược

Related search result for "strategics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.