Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strapless
strapless
['stræplis]
tính từ
không có dây buộc, không có quai đeo (nhất là áo dài hoặc xu chiêng)
không có cầu vai (áo)


/'stræplis/

tính từ
không có dây buộc
không có cầu vai (áo)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.