Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
specifiable
specifiable
['spesifaiəbl]
tính từ
có thể chỉ rõ được, có thể ghi rõ, có thể định rõ


/'spesifaiəbl/

tính từ
có thể chỉ rõ được, có thể ghi rõ, có thể định rõ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.