Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sheep-shearing
sheep-shearing
['∫i:p'∫iəriη]
danh từ
sự xén lông cừu
hội xén lông cừu


/'ʃi:p,ʃiəriɳ/

danh từ
sự xén lông cừu
hội xén lông cừu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.