Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pupae/'pju:pə/

danh từ, số nhiều pupae

/'pju:pi:/

(động vật học) con nhộng


Related search result for "pupae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.