Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
processer
processer
['prousesə]
danh từ
người chế biến, người gia công


/processer/

danh từ
người chế biến, người gia công

Related search result for "processer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.