Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nurseryman
nurseryman
['nə:srimæn]
danh từ
người trông nom vườn ương


/'nə:srimən/

danh từ
người trông nom vườn ương


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.