Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mushroom

mushroom


mushroom

Mushrooms are fast-growing fungi. They grow in dark, damp places.

['mʌ∫rum]
danh từ
nấm
(định ngữ) phát triển nhanh (như) nấm
the mushroom growth of the suburbs
sự phát triển nhanh của vùng ngoại ô
nội động từ
hái nấm
to go mushrooming
đi hái nấm
bẹp đi, bẹt ra (như) cái nấm (viên đạn)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mọc nhanh, phát triển nhanh (như) nấm


/'mʌʃrum/

danh từ
nấm
(định ngữ) phát triển nhanh (như nấm)
the mushroom growth of the suburbs sự phát triển nhanh của vùng ngoại ô

nội động từ
hái nấm
to go mushrooming đi hái nấm
bẹp đi, bẹt ra (như cái nấm) (viên đạn)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mọc nhanh, phát triển nhanh (như nấm)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mushroom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.