Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mealtime
mealtime
['mi:ltaim]
danh từ
giờ ăn


/'mi:ltaim/

danh từ
giờ ăn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.