Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lordotic
lordotic
[lɔ:'dɔtik]
tính từ
(y học) mắc tật ưỡn lưng


/lɔ:'dɔtik/

tính từ
(y học) mắc tật ưỡn lưng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lordotic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.