Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
iv


adjective
being one more than three
Syn:
four, 4
Similar to:
cardinal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.