Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Pyrophorus


noun
tropical click beetles
Syn:
genus Pyrophorus
Hypernyms:
arthropod genus
Member Holonyms:
Elateridae, family Elateridae
Member Meronyms:
firefly, fire beetle, Pyrophorus noctiluca


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.