Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 194 鬼 quỷ [8, 18] U+9B4F
魏 ngụy
wei4, wei2, wei1
  1. Cao. Nguyên là chữ nguy .
  2. Nước Ngụy (220-265), nay thuộc vào nam tỉnh Hà Nam và phía tây tỉnh Sơn Tây 西.
  3. Nhà Ngụy (220-265). Tào Phi cướp ngôi nhà Hán lên làm vua gọi là nhà Ngụy. Sau mất về nhà Tấn . Đến đời Đông Tấn lại có Đông Ngụy (534-550) và Tây Ngụy 西 (534-556).

阿魏 a ngùyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.