Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 173 雨 vũ [3, 11] U+96EA
雪 tuyết
xue3
  1. (Danh) Tuyết (mưa gặp lạnh rơi xuống từng phiến). ◎Như: tuyết hoa bông tuyết. ◇Nguyễn Du : Nhất thiên phong tuyết độ Hoàng Hà (Từ Châu đạo trung ) Một trời gió tuyết, qua sông Hoàng Hà.
  2. (Danh) Họ Tuyết.
  3. (Tính) Trắng (như tuyết). ◎Như: tuyết cơ da trắng, tuyết y áo trắng. ◇Lí Bạch : Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, Triêu như thanh ti mộ thành tuyết , (Tương tiến tửu ) Bạn không thấy sao, trước tấm gương sáng trên nhà cao, thương cho mái tóc bạc, Buổi sáng như tơ đen, chiều thành ra tuyết trắng.
  4. (Tính) Trong sạch, cao khiết. ◎Như: tuyết cách phẩm cách cao khiết. ◇Dương Vạn Lí : Nhất biệt cao nhân hựu thập niên, Sương cân tuyết cốt kiện y nhiên , (Tống hương dư văn minh ) Chia tay bậc cao nhân lại đã mười năm, Gân cốt thanh cao như sương tuyết vẫn còn tráng kiện như xưa.
  5. (Động) Rơi tuyết. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Vu thì thủy tuyết, ngũ xứ câu hạ , (Thế thuyết tân ngữ , Đức hạnh ) Lúc tuyết bắt đầu rơi, năm xứ đều chúc mừng.
  6. (Động) Rửa. ◎Như: tuyết sỉ rửa nhục, chiêu tuyết tỏ nỗi oan.
  7. (Động) Lau, chùi. ◎Như: tuyết khấp lau nước mắt, tuyết phiền tiêu trừ phiền muộn, tuyết thế chùi lệ.

冰雪 băng tuyết
冰雪聰明 băng tuyết thông minh
昭雪 chiêu tuyết
暎雪讀書 ánh tuyết độc thư
玉雪可愛 ngọc tuyết khả ái
白雪 bạch tuyết
大雪 đại tuyếtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.