Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt



Bộ 115 禾 hòa [5, 10] U+79E6
秦 tần
qin2
  1. Nước Tần.
  2. Nhà Tần (248-207, trước T.L.). Tần Thủy Hoàng diệt cả sáu nước thay nhà Chu làm vua gọi là nhà Tần.




Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.