Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 75 木 mộc [11, 15] U+6A02
樂 nhạc, lạc, nhạo
乐 le4, yue4, yao4, luo4, liao2
  1. (Danh) Nhạc, ngũ âm bát thanh đều gọi là âm nhạc cả. ◇Tả truyện : Cố hòa thanh nhập ư nhĩ nhi tàng ư tâm, tâm ức tắc nhạc , (Chiêu Công nhị thập nhất niên ) Cho nên tiếng nhịp nhàng vào tai và giữ ở trong lòng, lòng thấy yên vui tức là nhạc.
  2. Một âm là lạc. (Tính) Vui, thích. ◎Như: Hiếu tử chi tang thân dã, văn nhạc bất lạc (Hiếu Kinh ) Con chịu tang cha mẹ, nghe âm nhạc không thấy vui thích.
  3. Lại một âm là nhạo. (Động) Yêu thích, ưa. ◇Pháp Hoa Kinh : Chí nhạo ư tĩnh xứ, Xả đại chúng hội nháo, Bất nhạo đa sở thuyết , , (Tòng địa dũng xuất phẩm đệ thập ngũ ) Ý thích ở chỗ vắng, Bỏ đám đông ồn ào, Không ưa nói bàn nhiều.

俱樂部 câu lạc bộ
安居樂業 an cư lạc nghiệp
安樂 an lạc
安貧樂道 an bần lạc đạo
極樂世界 cực lạc thế giới
音樂 âm nhạc
音樂學 âm nhạc học
音樂家 âm nhạc gia
音樂會 âm nhạc hội
音樂院 âm nhạc viện
享樂 hưởng lạc
仙樂 tiên nhạcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.