Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
受封


受封 thụ phong
  1. Thời nhà Chu, chỉ việc chư hầu nhận tước phong đất đai của vua phân phát cho. Sau, thụ phong có nghĩa là nhận ban thưởng của hoàng đế. Như đời Hán, Trương Khiên có công đi thám hiểm Tây Vực, thụ phong làm Bác Vọng Hầu .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.