Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
册封


册封 sách phong
  1. Thời xưa, nghi thức phong thụ hoàng quý phi, quý phi, thân vương gọi là sách phong .
  2. Cũng viết là .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.