Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suffering
suffering
['sʌfəriη]
danh từ, số nhiều sufferings
sự đau đớn, sự đau khổ (của thể xác, tâm trí)
(số nhiều) những nỗi đau khổ


/'sʌfəriɳ/

danh từ
sự đau đớn, sự đau khổ

tính từ
đau đớn, đau khổ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "suffering"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.